shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سامانه محاسبه عوارض خودرو

* موضوع: محاسبه عوارض سالیانه خودرو و پرداخت آنلاین
* کارفرما: شرکت عمران ,آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1399

image