shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سامانه تحت وب مدیریت پروژه

* موضوع: مدیریت پروژه های شرکت سرمایه گذاری و توسعه
* کارفرما: شرکت رهپویان کرج کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1396

image