shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سامانه امور اتباع خارجی

* موضوع: سیستم بایگانی و ثبت رویدادهای مرتبط با اتباع خارجی
* کارفرما: سازمان منطق آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1397

image