shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سامانه پرسنلی حقوق و دستمزد

* موضوع: مشاهده و دریافت فیش های حقوقی پرسنل
* کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1398

image