امنیت شبکه

امنیت یکی از مهمترین جنبه های موجود در راه اندازی و نگهداری یک شبکه کامپیوتری است. امن نمودن یک شبکه را می توان در سه زمینه ذیل مورد توجه قرار داد:
•    امنیت ارتباطات جهت جلوگیری از خطرات و تهدیدات ورود افراد غیر مجاز به شبکه.
•    امنیت اطلاعات جهت جلوگیری از امکان استفاده از اطلاعات تبادل شده در شبکه توسط هکرها و مهاجمان.
•    امنیت شبکه جهت جلوگیری از سوء بهره برداری کاربران غیر مجاز از تجهیزات شبکه به منظور بهره برداری از اطلاعات.
به منظور ایجاد شبکه ای امن با در نظر گرفتن امنیت در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و امنیت شبکه، راهکارهای استاندارد ایجاد شده اند که احتمال نفوذ و بهره برداری نامناسب از اطلاعات و امکانات موجود در شبکه را به حداقل می رسانند.
شرکت یاس کیش با استفاده از کارشناسان با دانش، مجرب و دارای مدارک معتبر بین المللی، قادر است در هر یک از زمینه های مذکور، به امن نمودن شبکه های موجود یا ایجاد شبکه ای امن بپردازد. مجموعه خدماتی که شرکت یاس کیش در خصوص امنیت شبکه به انجام می رساند عبارتند از:
•    ارزیابی امنیت شبکه های موجود در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و امنیت شبکه
•    طراحی شبکه ای امن در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و شبکه
•    پیاده سازی راهکارهای امنیتی با در نظر گرفتن استانداردهای روز دنیا در حوزه امنیت در ابعاد LAN/WAN
•    طراحی و پیاده سازی امنیت مراکز داده (Data Center) بر اساس معماری استاندارد امنیت
•    مشاوره و نظارت بر انجام پروژه های امنیتی شبکه
•    تهیه، تجهیز و پیکره بندی شبکه های کامپیوتری بوسیله ابزارهایی همچون Firewall،IPS/IDS و FWSM
•    آموزش کارشناسان کارفرما در خصوص حفظ و نگهداری امن شبکه