تگهای پارگراف (paragraph) و شکستن خط break

اگر تا بحال از یک نرم افزار واژه پرداز مانند word استفاده کرده باشید، می دانید که برای شروع یک پاراگراف جدید کافیست که از کلید Enter استفاده کنید. اشاره گر ماوس به ابتدای خط بعد می رود و منتظر تایپ می ماند. در html این کار امکان پذیر نیست. اگر می خواهید یک پاراگراف جدید شروع کنید، باید از تگ <p> استفاده کنید.

برای امتحان، متن زیر را در زیر عنوان وارد نمایید. (می توانید از متن دلخواه خود استفاده کنید).

<P>To be..............  </P>

<P>To die..............  </P>

بعد از اتمام تایپ متن فوق، کدهای html شما شبیه تصویر زیر خواهد بود: (نگران فضاهای اضافی چیدمان صفحه نباشید. ما برای زیبایی ضاهری در این کتاب این کار را کرده ایم. در html فضاهای اضافی مشابه یک فاصله تنها عمل می کنند).

             

به تگ <p> توجه کنید:

<p> </p>

هر زمان که می خواهید پاراگراف جدیدی شروع کنید باید از تگ <p> استفاده کنید. تغییرات را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید:

         

به شکستن خط در متن فوق دقت کنید. همچنین توجه کنید که اگر چه در متن کدها فاصله هایی وجود داشت، اما آنها در مرورگر نمایش داده نمی شوند. مرورگر تمام فاصله های اضافی را حذف می کند.

اگر فضای خالی احتیاج دارید، باید به مرورگر بگویید. این کار بوسیله تگهای P و BR انجام می شود که به زودی خواهید آموخت.

بعنوان تمرین، تگ <P> را از کد خود حذف کنید. تغییرات را ذخیره کرده و نتیجه را در مرورگر مشاهده نمایید. نتیجه مشابه تصویر زیر خواهد بود:

     

با وجودیگه تگ P را حذف کرده ایم، اما همچنان یک شکست پاراگراف بعد از عنوان مشاهده می شود. دلیل آن اینست که تگهای عنوان (H) خود شامل شکستن خط می باشند.

تگ BR

تگ BR زمانی استفاده می شود که نمی خواهید یک پاراگراف کامل داشته باشید. در این صورت فاصله بین خطهای متن کم خواهد شد. تگ BR ، احتیاجی به تگ پایانی ندارد، تنها تگ آغازین کفایت می کند. بعنوان مثال، متن زیر را به انتهای متن خود اضافه نمایید:

<P>To die 

< BR>
... Rest of

<BODY/>
<HTML/>

دقت کنید که تک <p> از دومین پاراگراف حذف کردیم. اگر این تگ باقی می ماند، دوباره شکست خط ایجاد می شود.

تغییرات را ذخیره کنید و به مرورگر باز گردید. صفحه را بارگذاری مجدد کنید و نیجه را مانند تصویر زیر مشاهده کنید:

            

بنابراین یادتان باشد که اگر یک پاراگراف کامل احتیاج ندارید، از تگ BR استفاده کنید و مراقب تگ پایانی <P/> باشید، در غیر اینصورت شکست خط های بیشتری از آنچه انتظار دارید خواهید داشت.

در درس بعدی، نگاهی به تنظیمات پر رنگ و مورب در متن ها خواهیم داشت.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.