خدمات مشاوره ای

توسعه فیزیکی و فنی شبکه‌های کامپیوتری، پیشرفت سریع فناوری، و توسعه کاربردهای روی شبکه نیاز به دانش فنی، تجربه و تسلط به آخرین دستاوردهای فناوری را در طراحی شبکه کامپیوتری بیش از پیش نمایان ساخته است. بعلاوه، انتخاب  مجری مناسب جهت اجرای شبکه با درنظر گرفتن توان فنی و سابقه آنها، و نظارت بر نحوه اجرای پروژه از به هدر رفتن سرمایه و زمان برای پیاده‌سازی شبکه جلوگیری و اجرای صحیح آن را تضمین می‌کند
براین اساس، شرکت یاس کیش با افزایش دانش و تجربه خود، خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه کامپیوتری را در زمینه های زیر ارائه می‌نماید:

•    مشاوره در طراحی ، پیاده سازی و باز سازی شبکه های LAN , WAN , Wireless
•    مشاوره در زمینه راه اندازی مراکز تلفن مبتنی بر شبکه
•    مشاوره در نصب و راه ندازی آنتی ویروس های تحت شبکه
•    مشاوره در پیاده سازی مجازی سازی تحت شبکه
•    مشاوره در خرید تجهیزات تخصصی شبکه
•    مشاوره در بومی سازی پروژه ها