طراحی شبکه

یک شبکه ی کامپیوتری، با توجه به شرایط و سیاست های هر سازمان، طراحی و پیاده سازی میشود. شبکه های کامپیوتری زیرساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیکی و منطقی را در یک سازمان فراهم مینمایند. بدیهی است، در صورتی که زیرساخت مورد بحث به درستی طراحی نشود؛ در زمان استفاده با مشکلات متعددی روبرو خواهیم بود و می‌بایست هزینه های زیادی به منظور نگهداری و تطبیق آن با خواسته ها صرف گردد. یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات اینچنینی، به عدم طراحی مناسب  شبکه قبل از اجرا بر می گردد.
شرکت یاس کیش با بهره گیری از تجربه و دانش تخصصی کارشناسان خود آماده انجام طراحی شبکه های مختلف کامپیوتری اعم از شبکه های LAN و Wireless و ...  متناسب با نیاز های شما میباشد.