مشخصات فنی نرم افزار های یاس

مشخصات فنی نرم افزار های یاس
- بانک اطلاعاتی مورد استفاده  MSSQLServer 2014 می باشد.
- تکنولوژی مورد استفاده در توسعه نرم افزار ASP.NET 4 و زبان برنامه نویسی #C می باشد.
- تکنولوژی های مورد استفاده در Server Side براساس مدل معماری چند لایه (Multi Tier) می باشد.
- تحلیل و طراحی نرم افزار بر اساس متدولوژی RUP و ابزار مستند سازی Visual Paradigm می باشد.
- امنیت و Security در دو سطح تامین می گردد:
       1- براساس استاندارد NT از نوع Form Authentication
       2- در سطح Application و با تعیین سطوح دسترسی نقش های مختلف به صفحات
- جهت ایجاد واسط های کاربری پیشرفته از Ajax و فناوری های مبتنی بر آن استفاده می شود