نمونه کارهای وب سایت

* موضوع: اطلاع رسانی جشنواره ها و رویداد های کیش
* کارفرما: موسسه جشنواره ها و مناسبتهای کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1393

ادامه

* موضوع: پورتال شرکتی و امور مشترکین
* کارفرما: شرکت آب و برق کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1394

ادامه

* موضوع: سایت شخصی
* کارفرما: آقای پروفسور حسینی
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1394

ادامه

* موضوع: فنی و مهندسی
* کارفرما: شرکت آسوپارس کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1393

ادامه

* موضوع: مرکز خرید
* کارفرما: شرکت دامون کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1394

ادامه

* موضوع: تبلیغاتی
* کارفرما: شرکت یاس کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1394

ادامه

* موضوع: فروشگاه اینترنتی
* کارفرما: شرکت خدمات گردشگری صبح هنر کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1395

ادامه

* موضوع: خدمات گردشگری و رزرو هتل
* کارفرما: شرکت خدمات گردشگری سفر آسون
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1395

ادامه

* موضوع: خدمات گردشگری و رزرو هتل
* کارفرما: شرکت خدمات گردشگری آرتین گشت
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1395

ادامه

* موضوع: فروشگاه اینترنتی
* کارفرما: فروشگاه اینترنتی رزس
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1396

ادامه

* موضوع: سایت شرکتی-فنی و مهندسی
* کارفرما: شرکت تاوه بتنی شبکه
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1396

ادامه

* موضوع: معماری-مهندسی
* کارفرما: احسان رئوف و همکاران
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1396

ادامه

* موضوع: پورتال اطلاع رسانی
* کارفرما: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1396

ادامه

* موضوع: اجاره خودرو در کیش
* کارفرما: شرکت یوروپکار
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1396

ادامه

* موضوع: اطلاع رسانی فرهنگی و هنری
* کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1397

ادامه

* موضوع: تلویزیون اینترنتی
* کارفرما: گروه Tvkish
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1397

ادامه

* موضوع: اطلاع رسانی ورزشی
* کارفرما: موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1397

ادامه

* موضوع: پورتال اطلاع رسانی
* کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1397

ادامه

* موضوع: سامانه پرسنلی
* کارفرما: شرکت تعاونی منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه

* موضوع: سایت شرکتی-ارائه خدمات اینترنتی
* کارفرما: شرکت بومرنگ رایانه
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1397

ادامه

* موضوع: بومی-فرهنگی
* کارفرما: خانه بومیان کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه

* موضوع: خدمات گردشگری
* کارفرما: شرکت خدمات گردشگری عمان گردی
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه

* موضوع: سایت شخصی
* کارفرما: آقای دکتر غلام حسین مظفری
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه

* موضوع: پایگاه اطلاع رسانی آتش نشانی
* کارفرما: آتش نشانی کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه

* موضوع: اطلاع رسانی
* کارفرما: شرکت دامون کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه

* موضوع: اطلاع رسانی فنی و مهندسی
* کارفرما: شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه