پیاده سازی سامانه جامع ارزیابی مصالح ورودی به جزیره کیش

سامانه ثبت درخواست ارزیابی مصالح ساختمانی کیش، در جهت تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای لازم جهت ورود مصالح ساختمانی به جزیره کیش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی راه اندازی گردیده است. متتقاضیان با انجام مراحل ثبت نام در سامانه به آدرس http://masaleh.kish.ir و ثبت اطلاعات و بارگزاری مستندات لازم، پس از بررسی مدارک از طرف کارشناسان سامانه و تایید حساب کاربری خواهند توانست نسبت به تکمیل فرم درخواست ورود مصالح اقدام نموده و با دریافت کد پیگیری در جریان روند اخذ تاییدات و مراحل ارزیابی محموله خود قرار گیرند.