پیاده سازی سامانه صدور و پرداخت صورت حسابهای فاضلاب جزیره کیش

 برای سهولت در پرداخت قبوض و راحتی مشترکین، شرکت عمران ، آب و خدمات جزیره کیش  پرداخت فاضلاب بها را  بصورت الکترونیکی  و از طریق آدرس https://urban.kish.ir امکان پذیر کرده است. مشترکین میتوانند از طریق شماره اشتراک خود که بر روی قبوض آب و فاضلاب درج شده است، صورتحساب فاضلاب خود را مشاهده و در صورت تمایل نسبت به پرداخت اینترنتی اقدام نمایند.