سامانه مشاهده صورتحساب فاضلاب

* موضوع: صدور صورتحساب فاضلاب مشترکین
* کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1397