سامانه پرسنلی حقوق و دستمزد

* موضوع: مشاهده و دریافت فیش های حقوقی پرسنل
* کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1398