سامانه محاسبه حق انشعاب فاضلاب

* موضوع: محاسبه و صدور صورتحساب انشعاب فاضلاب
* کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1396