سامانه پرسنلی و اداری

* موضوع: مشاهده و دریافت فیش های حقوق پرسنل
* کارفرما: شرکت تعاونی منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1398