افزودن نظرات به کد CSS

وقتی در حال آزمایش CSS هستید ، می توانید به جای جایگزینی یا حذف کد ، از نظرات استفاده کنید. موارد زیر را بررسی کنید:

/* background-color: blue; */
background-image: url(../images/gradient_1.jpg);

نمادهای نظر عبارتند از:

/* */

نمادهای جدید هر کدی را به نظر تبدیل می کنند ، به این معنی که مرورگر خط را نادیده می گیرد. با حرکت دادن نمادهای نظر چپ یا راست می توانید خطوط بیشتری را توضیح دهید. مثل این:

An example of CSS comments

در کد بالا ، سه خط آخر توضیح داده شده است ، بنابراین آنها نادیده گرفته می شوند.
نظرات برای یادآوری آنچه یک قانون خاص انجام می دهد کاملاً مفید است. مثلا:

 An example of CSS comments added to code


سعی کنید هر جا ممکن است نظرات خود را اضافه کنید. وقتی چند هفته پایین تر به کد خود برگشتید ، اگر نظرات را اضافه کنید منطقی تر خواهد بود.

در درس بعدی ، شما می آموزید که چگونه چیزها را با CSS موقعیت بندی کنید.