سامانه امور اتباع خارجی

* موضوع: سیستم بایگانی و ثبت رویدادهای مرتبط با اتباع خارجی
* کارفرما: سازمان منطق آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1397