سامانه ثبت سوابق اجرائیات

* موضوع: ثبت بازدیدهای دوره ای و تخلفات واحدهای خدماتی، اداری، تجاری، مسکونی منطقه آزاد کیش
* کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1398