سامانه تحت وب مدیریت پروژه

* موضوع: مدیریت پروژه های شرکت سرمایه گذاری و توسعه
* کارفرما: شرکت رهپویان کرج کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* بروز رسانی محتوا: سیستم مدیریت محتوای یاس
* سال اجرا: 1396