بهینه سازی داخلی سایت (on page seo)

سئو داخلی سایت به معنای بهینه سازی داخل سایت برای موتور های جستجو است. در سئو داخلی به بررسی و تمام محتویات و کدها مثل بهینه سازی محتوا، لینک سازی داخلی، عکس، متن و......

می پردازیم. تا بستری قابل اعتماد برای موتور های جستجو و مهم تر از آن کاربران فراهم کنیم. 

مراحل سئو یا بهینه سازی

  1. انتخاب کلمات کلیدی: اولین و مهم ترین قدم می باشد، و به بهترین شکل ممکن صفحه شما را معرفی می کند. کلمات کلیدی 3 بخش کلی تقسیم می شوند:

 کلمات کلیدی انتقال دهنده:

مثال: کلید واژه یاس کیش ، یک نوع از کلمات کلیدی انتقال دهنده می باشد. که برای انتقال کاربر است (وقتی یاس کیش را لینک می دهیم ).

کلمات کلیدی اطلاعات: در این نوع جستجو کاربران به دنبال سایت خاصی نیستند بلکه بدنبال اطلاعات خاصی می باشند. مثال آب و هوا

کلید واژه تراکنش: این نوع کلید واژاه قصد تجاری و معامله ای دارد. مثلا خرید روسری

نتیجه: زمانی که  واژه های مرتبط با سایت در حوزه  کسب و کار خود را شناسایی کردیم . با توجه به انتخاب بهترین، کلمات کلیدی  به  واژه ها بهینه سازی سایت خود را شروع می کنیم.