پیاده سازی گزارش سال دیوار 99

گزارش سال 1399 دیوار توسط شرکت رایان گستر یاس کیش به بهره برداری رسید.

همانطور که میدانید دیوار مهم ترین پلتفرم تعاملی نیازمندی ها در ایران میباشد. گزارش سال 99 دیوار مجموعه آمار و اطلاعاتی ست از آنچه که در سال 1399 در بازار ایران گذشت.