بهینه سازی سایت

 

 را ه اندازی یک وب سایت  تنها راه برای  بالا رفتن تعدد بازدید کنندگان وب سایت و مشتریان آنها  نیست . برای تحقق این امر ،باید از تبلیغات و بهینه سازی سایت  استفاده کرد که مستلزم صرف هزینه های آن می باشد. را ه های متفاوتی برا ی این امر وجود دارد ، که به طور کلی به دو دسته بهینه سازی داخلی صفحات وب سایت و بهینه سازی خارجی صفحات داخلی وب سایت  تقسیم بندی می شوند.