Artificial Intelligence (AI)

هوش مصنوعی در دهه اخیر هیجان زیادی ایجاد کرده است. هنوز هم یکی از برجسته ترین پیشرفت های نوظهور فناوری باقی مانده است زیرا تأثیرات قابل توجه آن در نحوه زندگی، کار و بازی ها هنوز در ابتدای کار است. هوش مصنوعی اکنون به دلیل فعالیت در زمینه شناسایی تصویر و گفتار، دستیارهای شخصی موبایل، برنامه های ناوبری و برنامه های مختلف دیگر بسیار شناخته شده است. یادگیری ماشینی نیز زیرمجموعه ای از هوش مصنوعی، در طیف وسیعی از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد و نتیجه آن افزایش بازار کارگران ماهر است.